Příběh

Signus se odehrává v daleké budoucnosti, dávno po zániku Země, na planetě zvané Arconis. Kdysi k ní přiletěla flotila pozemských kolonizačních lodí. Jenže planeta již byla obydlena tamní vysoce vyspělou rasou.

Pozemšťané a Arkoňané se nejdříve pokoušeli o vzájemnou domluvu, avšak rozdíly mezi oběma druhy byly natolik propastné, že porozumění nebylo vůbec možné. Ale lidé potřebovali planetu Arconis a její zdroje, jinak by sami nepřežili. Rozpoutali tedy válku.

Ačkoli technologická úroveň Arkoňanů dalece přesahovala tu lidskou, oni sami dávno zapomněli válčit. A tak byli vyhlazeni a jejich planeta, zdevastovaná ničivými zbraněmi lidí, se musela ještě dlouho vzpamatovávat.

Po tisícovce let od osídlení planety lidmi je rasa Arkoňanů veřejností již dávno zapomenuta. Zbývají po ní však stopy – ztracené artefakty, fragmenty vysoce vyspělé technologie. Po nich pátrá Konzorcium, aliance šesti velkých společností, a panuje podezření, že je chce využít k vojenským účelům. Zabránit mu v tom chce společnost Toricon, která buduje armádu přepadových komand s krycím názvem Signus. Boj o artefakty začíná…