Opravna

opravnaB

 

Kapacita: 12 jednotek

 

 

 

Monopol na provozování a výrobu opraven typu Derken–Hamit, které jako jediné vyhovují všem pozemním jednotkám armád Signus, má korporace Ghytu. Tato společnost je oběma stranami uznávána jako naprosto neutrální, a proto je možno její servisy najít i u Toriconu, i u Konzorcia. Při využívání těchto opraven platí dohoda o zaplacení práce, která neumožňuje masové využívání služeb poskytovaných touto společností. Ceny oprav jsou tajné a jsou sdělovány pouze důstojníkům od kapitána výš. Ostřelování těchto bází je přísně zakázáno všem jednotkám, rozkaz k tomu může dát pouze velící důstojník – kapitán, z jehož fondu pak budou hrazeny ztráty korporace Ghytu.

Zpráva z velitelství: “Smlouva o neutralitě neznemožňuje zajímání těchto jednotek!”