Médea

MedeaB

 

Odolnost: nízká -> střední
Rychlost: střední

 
 
 
 

Médea je ženijní jednotka. Tento stroj nemá žádné zbraňové systémy a je jen lehce pancéřován. Automatické systémy těchto vozidel jsou řízeny ze spojeneckých základen.

Největší silou těchto na dálku řízených strojů je jejich schopnost tvořit a opravovat mosty a železniční tratě. Při tvorbě této jednotky byl kladen velký důraz na úsporu místa na materiál. Z tohoto důvodu je Médea podobně jako Gnóm plně automatickou továrnou na kolech, řízenou ze základny. Její velkou slabinou je nedostatečné pancéřování a malá odolnost, které ji činí velmi zranitelnou ostřelovači.

“Až přijdem, políbíme Smrt a řeknem – Ty jsi naše matka!” … Heslo jednotek Signus.