Olymp

OlympB

 

Odolnost: nízká -> střední
Kapacita: individuální
Rychlost: střední

 

 

Olymp je transportní vlak, jehož podvozek byl zkonstruován tak, aby dokázal unést až 130 tun nákladu, aniž by se jakkoliv snížila jeho rychlost.

Při vývoji tohoto vlaku byly všechny ostatní požadavky podřízeny snaze o vytvoření transportní jednotky schopné uvézt co největší náklad. Toto se podepsalo jak na rychlosti Olympu, která je pouze průměrná, tak na nedostatečném pancéřování. Přesto se však ukázal jako velice užitečný pomocník, zvláště v misích, kdy je třeba dopravit velké množství těžkých bojových strojů na vzdálenější pozice.

Osazenstvo řídicích center těchto vlaků se rekrutuje z členů komand Bílých vlků, známých spíš pod jménem Komanda sebevrahů, která zajišťují nezajmutelnost Olympů nepřátelskými jednotkami.