Jak spustit hru

Signus je stará hra, která nebyla připravená na příchod výkonných 3D grafických karet a není zpětně kompatibilní ani s operačními systémy novějšími než Windows XP. Na moderních strojích si ji tak můžete zahrát jen s obtížemi. Známé jsou dvě cesty, krátká a dlouhá.

Kratší cesta: DxWnd

Díky italskému nadšenci ghotikovi je na Sourceforge dostupný nástroj DxWnd, pomocí kterého lze Signus i na moderních počítačích s Windows 10 spustit v okenním režimu. Ačkoli s ním mám jen minimální zkušenost, doporučuju ho vyzkoušet. Hra se v něm spustí zcela bez problému i se všemi videosekvencemi a grafika vypadá skvěle. Hlavní a nespornou výhodou DxWnd pak je, že díky němu odpadá nutnost zdlouhavé, obtížné a na diskový prostor mnohem náročnější virtualizace starých Windows.

Kromě samotného programu je vhodné pročíst si i diskuzi věnovanou přímo Signusu.

Jak Signus pomocí DxWnd běží, ukazuje RealPsojed ve svém krátkém videu na YouTube.

Delší cesta: virtualizace operačního systému

Pokud vám z nějakého důvodu DxWnd nevyhovuje, musíte se vydat cestou instalace celého virtuálního operačního systému. Nestačí přitom jen nainstalovat virtuální Windows (XP a starší), je potřeba zajistit, že systém bude mít i všechny potřebné ovladače (zejména grafický).

Programů na virtualizaci je řada, osobní zkušenost mám pak s těmito: Microsoft Virtual PC 2007, Hyper-V a VirtualBox od Oracle.

Virtual PC 2007

Pokud jste ještě nepřešli na Windows 10, je Virtual PC logická volba. Jde o program Microsoftu, takže podpora starších virtuálních Windows je zaručená. Plnou funkčnost zajišťuje nástroj Virtual Machine Additionals, který se do virtuálního systému instaluje přímo v programu.

Hyper-V

S příchodem Windows 10 nastala nutnost hledat k výše zmíněnému Virtual PC alternativu, neboť tento v novém systému není možné nainstalovat. Jako první se nabízí program Hyper-V, taktéž of Microsoftu. Ve své nativní verzi však neobsahuje možnost instalace virtuálních ovladačů, ty je nutno hledat na internetu a nainstalovat ručně. Ovšem ani tehdy není vyhráno. Zkušenost je taková, že instalací virtuální systém získá kromě grafického ovladače i celou řadu nových, neznámých zařízení, k nimž nelze ovladač doinstalovat. A Signus s tím má problém.

Dle informací, které jsem na internetu k problému Windows XP pod Hyper-V našel, není tento program primárně určen pro tak staré systémy, spolehlivě má fungovat až s novějšími. Pokud tedy chcete i ve Windows 10 zůstat u aplikací Microsoftu, moc možností z mého pohledu není.

VirtualBox

Oracle se svým VirtualBoxem zůstává i v době Windows 10 spolehlivým pomocníkem pro virtualizaci. Pro správný běh Signusu zcela postačí základní nastavení a instalace ovladačů pomocí zabudované funkce Guest Additions. Také umí pracovat s virtuálními disky formátu VHD, který používají programy Microsoftu, což usnadní migraci virtuálního systému např. z Virtual PC.

Přechod z Virtual PC jinam

Pokud jste byli zvyklí ve starších Windows používat Virtual PC a chcete Signus hrát dál např. přes VirtualBox, můžete narazit na zásadní problém. Tím je výše zmíněná funkce Virtual Machine Additionals. Pokud je nainstalovaná, dochází ve virtuálním systému ke kolizi ovladačů, která způsobuje absolutní nefunkčnost klávesnice i odesílání klávesových zkratek. Je tedy třeba ji odstranit. To je ovšem možné pouze tehdy, když je systém spuštěn ve Virtual PC. Takže pokud máte k dispozici už jen Windows 10 a postrádáte možnost pracovat s Virtual PC, pravděpodobně vás čeká instalace Windows XP zcela od začátku.