Doky

dokyB

 

Kapacita: 24 jednotek

 

 
 
 

Doky je krycí název pro přístav a opravnu lodí zároveň, užívanou námořními silami jednotek Signus. Každý z “Doků” je vybaven řídicí věží, která plní rovnou i funkci majáku. Zde sídlí důstojník – velitel, který se přímo zodpovídá kapitánovi. Jako všechny budovy jsou i Doky vybaveny Pečetí a jsou plně automatizované. To jim umožňuje opravovat několik lodí zároveň. Tyto budovy mají slušný radarový systém, kterým mohou zahlédnout nepřátelské jednotky na poměrně velkou vzdálenost, bohužel jim však neumožňuje pozorování nepřátelských ponorek, a proto jsou u těchto přístavů často vidět hlídkující torpédoborce. Doky jako všechny ostatní budovy nejsou vyzbrojeny žádnými zbraňovými systémy, a musí se proto spoléhat na ochranu obranných věží a mobilních bojových jednotek.