Agni

AgniB

 

Odolnost: střední -> vysoká
Dostřel: vysoký (10 polí)
Poškození: vysoké
Rychlost: střední

 
 

Agni je lehký laserový tank podobného konstrukčního typu, jako jsou sonické tanky Dirrac. Je vyzbrojen laserovým dělem a podobně jako „soniky“ má i tato zbraň poměrně silný pancíř.

Využití Agniho je téměř stejné jako u Dirraců, jediný podstatnější rozdíl mezi těmito zbraněmi je o něco větší odolnost Agniho. Asi největší slabinou této zbraně je její bezbrannost proti leteckým útokům, která téměř vylučuje samostatné nasazení bez podpory protileteckých zbraní.

„…a přijde Pán ohně a plamenem zachvátí Vaše těla a požene Vás a nesmiluje se nad nižádným z Vás, až budete ronit ohnivé slzy a prosit o odpuštění.“ 11. verš Eposu Klihiána – popisující konec světa nevěřících.