Ganymédes

GanymedesB

 

Odolnost: nezjištěna
Rychlost: nezjištěna

 

 
 

Ganymédes je podpůrný˜ vlak, jakási kombinace Cerese, Gnóma a Irise na kolejích. Nemá žádné zbranˆě a je jen slaběˆ pancéřován.

Konstruktéři této vysoce explozivní jednotky varují, že pokud dojde ke zničení Ganyméda, je nutno obnovit koleje, proto se nedoporučuje nasazení tohoto vlaku v přímých bojov˜ých akcích. Ganymédes samozřejměˆ může podporovat i nevlakové jednotky. Jako nejnebezpečněˆjší se jeví ostřelování Ganymédů ze vzduchu, a proto se doporučuje udržovat tyto vlaky pod flakovou ochranou Falang.

O nezbytnosti tˆěchto strojů se vedly dlouhé spory mezi obrannou divizí a Nejvyšším Prezidiem. Nakonec si však Ian Zening prosadil svou.